จ่าเอกไทยอารี บุระพวง
รองปลัด อบต.เรณูใต้ รักษาการแทน ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.เรณูใต้ เบอร์โทรศัพท์ 084-817-3014
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/08/2017
ปรับปรุง 28/11/2021
สถิติผู้เข้าชม 117661
Page Views 490172
 
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นายธำรง ศรีสวัสดิ์
ผอ.กองการศึกษาฯ (นักบริหารงานศีกษาระดับ ต้น)

นางหวานจิตร ตราเงิน
ครู คศ.2

นางสายสุนีย์ สารทอง
นักวิชาการศึกษาปฏบัติการ

นางพรรพร อุติลา
ครู คศ.2

นางศุภสรา แก้วมณีชัย
ครู คศ.1

นางสาววิไลลักษณ์ ครโสภา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวอัญชลินทร์ บัวชุม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวนวลออง โพธิคำ
ผู้ดูแลเด็ก

นายพุทธิโรจน์ หล้าสุพรม
ผู้ช่วย จพง.ธุรการกองการศึกษา