จ่าเอกไทยอารี บุระพวง
รองปลัด อบต.เรณูใต้ รักษาการแทน ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.เรณูใต้ เบอร์โทรศัพท์ 084-817-3014
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/08/2017
ปรับปรุง 28/11/2021
สถิติผู้เข้าชม 117650
Page Views 490161
 
กองสวัสดิการสังคม

นางสุญานี คณานันท์
ผอ.กองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคมระดับ ต้น)

นายวินัย โคตะ
จพง.พัฒนาชุมชนชำนาญงาน

นางสาวปริณา โกพลรัตน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ