จ่าเอกไทยอารี บุระพวง
รองปลัด อบต.เรณูใต้ รักษาการแทน ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.เรณูใต้ เบอร์โทรศัพท์ 084-817-3014
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/08/2017
ปรับปรุง 28/11/2021
สถิติผู้เข้าชม 117642
Page Views 490153
 
กองคลัง

นางธิดารักษ์ ศรีสุข
ผอ.กองคลัง (นักบริหารงานคลังระดับ ต้น)

นายมงคลชัย ขันมณี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางทองคำ วังกะธาตุ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

นางสาวสร้อยสุริน นครประเทศ
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

นางพัชรินทร์ แขวงเมือง
ผู้ช่วย จพง.จัดเก็บรายได้

นายอัครวัฒน์ พันทา
ผู้ช่วยจพง.พัสดุ