นายมูลทอง มหุวัน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเรณูใต้ โทร. 080-740-4889
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/08/2017
ปรับปรุง 12/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 167971
Page Views 558806
 
สำนักปลัด

จ่าเอกไทยอารี บุระพวง
รองปลัด อบต.เรณูใต้ รักษาการแทน ปลัด อบต.
เบอร์โทรศัพท์ 084-817-3014

จ่าเอกไทยอารี บุระพวง
รองปลัด อบต.เรณูใต้ (นักบริหารงานท้องถิ่นระดับ ต้น)
เบอร์โทรศัพท์ 084-817-3014

นายปิยะเดช ดวงประทุม
หัวหน้าสำนักปลัด ( นักบริหารงานทั่วไประดับ ต้น)

นายรณชิต จันภิรมย์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

จ่าเอกวีระศักดิ์ มหาโคตร
นักป้องกันและบรรเทาสาธาณภัยชำนาญการ

ว่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก./ชก.

นายมณฑล มุกตนันท์
นิติกรชำนาญการ

ว่าง
นักจัดการงานทั่วไป ปก./ชก.

นายอดิเรก สุขรี
ผู้ช่วยจพง.ป้องกันฯ

นางสาวศิรินทร เตโช
ผู้ช่วย จพง.ประชาสัมพันธ์

นายวีระศักดิ์ โคตะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวษิญาภา หนุวัน
คนงานทั่วไป

นายบรรจง แพนสิงห์
คนสวน

นายพิชิตศักดิ์ แสนคำ
พนักงานขับรถยนต์

นายสมพร หูมแพง
พนักงานขับรถยนต์(รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์)

ว่าง
คนงานทั่วไป