นายมูลทอง มหุวัน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเรณูใต้ โทร. 080-740-4889
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/08/2017
ปรับปรุง 12/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 167941
Page Views 558776
 
สมาชิกสภา

นายเกริกไกร วังกะธาตุ
ส.อบต.บ้านโนนอนามัย หมู่ที่10 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรณูใต้
เบอร์โทรศัพท์ 084-428-2779

นายพิพาท แสนคำ
ส.อบต. บ้านนาบั่ว หมู่ที่ 8 รองประธานองค์การบริหารส่วนตำบลเรณูใต้
เบอร์โทรศัพท์ 096-371-4904

นายศุภกฤต แสงเองฤทธิ์
ส.อบต. บ้านบ้านโนนสามัดคี หมู่ที่ 13 เลขาประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรณูใต้
เบอร์โทรศัพท์ 063-841-6654

นายไชยา แพนสิงห์
ส.อบต. บ้านนาบั่ว หมู่ที่ 1
เบอร์โทรศัพท์ 082-236-0152

นางมนตรี อุติลา
ส.อบต. บ้านหนองไม้งอย หมู่ที่ 2
เบอร์โทรศัพท์ 082-138-4639

นายทักษิณ ฝาระมี
ส.อบต. บ้านทุ่งสว่างใหม่ หมู่ที่ 3
เบอร์โทรศัพท์ 063-948-7651

นายราชัน ระวงค์
ส.อบต. บ้านหนองมะแปบ หมู่ที่ 4
เบอร์โทรศัพท์ 090-915-8814

นายดำเนิน ธิรังสา
ส.อบต. บ้านบ่อสะอาด หมู่ที่ 5
เบอร์โทรศัพท์ 093-381-6735

นายรวมทักษ์ สุขรี
ส.อบต. บ้านนาโดนเก่า หมู่ที่ 6
เบอร์โทรศัพท์ 080-410-8235

นางสุมาลี พันศิล
ส.อบต. บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 7
เบอร์โทรศัพท์ 093-567-6885

นายยงยุทธ อภัยโส
ส.อบต. บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 9
เบอร์โทรศัพท์ 064-164-8929

นางกิ่งแก้ว เหลืองภูมรัตน
ส.อบต. บ้านโนนหินทอง หมู่ที่ 11
เบอร์โทรศัพท์ 082-841-6547

นายอรรถวิทย์ น้อยบุญเสม
ส.อบต. บ้านหนองมะแปบน้อย หมู่ที่ 12
เบอร์โทรศัพท์ 092-864-2210