จ่าเอกไทยอารี บุระพวง
รองปลัด อบต.เรณูใต้ รักษาการแทน ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.เรณูใต้ เบอร์โทรศัพท์ 084-817-3014
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/08/2017
ปรับปรุง 28/11/2021
สถิติผู้เข้าชม 117649
Page Views 490160
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ต้น ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( (19 เม.ย. 2564 | อ่าน 68 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะราคา ก่อสร้างถนนคสล.หมู่ 5 ( (26 มี.ค. 2564 | อ่าน 54 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่1,3,6,10 ( (01 มี.ค. 2564 | อ่าน 54 ครั้ง))
ประกาศจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัสติกคอนกรีต ม.1, 3, 6, 10 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง 595,820.68 บ. ( (18 ก.พ. 2564 | อ่าน 59 ครั้ง))
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิงก่อสร้าง หมู่ที่13 ตำบลเรณูใต้ อ.เรณูนคร จ.นครพนม ( (26 ก.ย. 2561 | อ่าน 179 ครั้ง))
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิงก่อสร้าง หมู่ที่12 ตำบลเรณูใต้ อ.เรณูนคร จ.นครพนม ( (26 ก.ย. 2561 | อ่าน 166 ครั้ง))
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิงก่อสร้าง หมู่ที่11 ตำบลเรณูใต้ อ.เรณูนคร จ.นครพนม ( (26 ก.ย. 2561 | อ่าน 147 ครั้ง))
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิงก่อสร้าง หมู่ที่10 ตำบลเรณูใต้ อ.เรณูนคร จ.นครพนม ( (26 ก.ย. 2561 | อ่าน 229 ครั้ง))
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิงก่อสร้าง หมู่ที่9 ตำบลเรณูใต้ อ.เรณูนคร จ.นครพน ( (26 ก.ย. 2561 | อ่าน 160 ครั้ง))
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิงก่อสร้าง หมู่ที่8 ตำบลเรณูใต้ อ.เรณูนคร จ.นครพนม ( (26 ก.ย. 2561 | อ่าน 133 ครั้ง))
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิงก่อสร้าง หมู่ที่7 ตำบลเรณูใต้ อ.เรณูนคร จ.นครพน ( (26 ก.ย. 2561 | อ่าน 161 ครั้ง))
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิงก่อสร้าง หมู่ที่6 ตำบลเรณูใต้ อ.เรณูนคร จ.นครพน ( (26 ก.ย. 2561 | อ่าน 107 ครั้ง))
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิงก่อสร้าง หมู่ที่5 ตำบลเรณูใต้ อ.เรณูนคร จ.นครพนม ( (26 ก.ย. 2561 | อ่าน 118 ครั้ง))
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิงก่อสร้าง หมู่ที่4 ตำบลเรณูใต้ อ.เรณูนคร จ.นครพนม ( (26 ก.ย. 2561 | อ่าน 179 ครั้ง))
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิงก่อสร้าง หมู่ที่3 ตำบลเรณูใต้ อ.เรณูนคร จ.นครพนม ( (26 ก.ย. 2561 | อ่าน 65 ครั้ง))
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิงก่อสร้าง หมู่ที่2 ตำบลเรณูใต้ อ.เรณูนคร จ.นครพน ( (26 ก.ย. 2561 | อ่าน 68 ครั้ง))
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิงก่อสร้าง หมู่ที่1 ตำบลเรณูใต้ อ.เรณูนคร จ.นครพนม ( (26 ก.ย. 2561 | อ่าน 68 ครั้ง))
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลในหมู่บ้านพื้นที่ดำเนินการ ( (26 ก.ย. 2561 | อ่าน 56 ครั้ง))
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง..โครงการสร้าง ลาน คสล. ( (15 พ.ค. 2561 | อ่าน 105 ครั้ง))
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง..โครงการสร้างโรงเก็บปุ๋ยหมัก-ปุ๋ยคอก ( (15 พ.ค. 2561 | อ่าน 119 ครั้ง))