นายมูลทอง มหุวัน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเรณูใต้ โทร. 080-740-4889
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/08/2017
ปรับปรุง 12/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 167897
Page Views 558731
 
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
ลักษณะที่ตั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลเรณูใต้ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒๐ หมู่ที่ ๕ ตำบลเรณูใต้ อำเภอเรณูนคร         จังหวัดนครพนม (๔๘๑๗๐) อยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอเรณูนคร ห่างการที่ว่าการอำเภอเรณูนครประมาณ ๑ กิโลเมตร ห่างจากตัวอำเภอเมืองจังหวัดนครพนม ประมาณ ๕๗ กิโลเมตร
อาณาเขต
มีพื้นที่รวมโดยประมาณ ๑๖,๒๕๐ ไร่ หรือ ๒๗.๑๐ ตารางกิโลเมตร โดยมีอาณาเขตดังนี้
ทิศเหนือ          จรดกับตำบลเรณู
ทิศใต้­             จรดกับตำบลนาขาม ตำบลท่าลาด
ทิศตะวันออก     จรดกับตำบลหนองย่างชิ้น
ทิศตะวันตก      จรดกับตำบลโคกหินแฮ่
สภาพภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม  สภาพดินทั่วไปเป็นดินร่วนปนทรายซึ่งเหมาะแก่การเกษตรกรรม
สภาพภูมิอากาศ
มีฝนตกชุกในฤดูฝน ทั้งนี้เพราะได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อนในทะเลจีนใต้และได้รับอิทธิพลจากป่าไม้และเทือกเขา จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ฝนตกชุกตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ฤดูร้อนอากาศจะร้อนอบอ้าวอาจมีฝนตกและลมกรรโชก ฤดูหนาวอากาศ จะหนาวเย็น สภาพดินฟ้าอากาศของจังหวัดนครพนมแบ่งออกเป็น ๓ ฤดู
ô ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ - กลางเดือนพฤษภาคมของทุกปี ฤดูร้อนจะมีอากาศร้อนอบอ้าวอุณหภูมิเฉลี่ย ๒๕-๓๕ องศาเซลเซียส และมีอุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง ๓๗-๔๐ องศาเซลเซียส
ô ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม - กลางเดือนตุลาคมของทุกปี ในบางส่วนของจังหวัดมีฝนตกชุก โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง จะประสบอุทกภัย ได้รับความเสียหายเป็นประจำทุกปี
ô ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม - กลางเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี โดยทั่วไปอากาศจะหนาวเย็นอุณหภูมิเฉลี่ย ๑๐-๑๒ องศาเซลเซียส