จ่าเอกไทยอารี บุระพวง
รองปลัด อบต.เรณูใต้ รักษาการแทน ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.เรณูใต้ เบอร์โทรศัพท์ 084-817-3014
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/08/2017
ปรับปรุง 28/11/2021
สถิติผู้เข้าชม 117687
Page Views 490198
 
กฎหมาย/หลักเกณฑ์
ประกาศ ก.กลาง(+นพ) -การคัดเลือกสอบคัดเลือกตำแหน่งผู้บริหารว่าง (ฉ.3)2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.25 MB

พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 276.85 KB

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 247.7 KB

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 136.81 KB

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 272.12 KB

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 171.05 KB

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 185.51 KB

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 454.85 KB

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 796.32 KB

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 383.7 KB

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.26 MB

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 255.22 KB

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.82 MB

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.37 MB

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 745.07 KB

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 555.89 KB

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 81.44 KB

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 6.33 MB

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 8.23 MB

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 69.34 KB

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 309.33 KB

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.51 MB

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.24 MB

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.25 MB