นายมูลทอง มหุวัน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเรณูใต้ โทร. 080-740-4889
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/08/2017
ปรับปรุง 12/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 167892
Page Views 558726
 
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

1. คู่มือประชาชน-การขอก่อสร้างย้ายดัดแปลงอาคาร

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 135.24 KB

2.คู่มือประชาชน-การขออนุญาตทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 303.05 KB

3.คู่มือประชาชน.-การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 296.7 KB

4. คู่มือประชาชน.-การจดทะเบียนพาณิชย์_(ตั้งใหม่)_กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 314.79 KB

5. คู่มือประชาชน-การจดทะเบียนพาณิชย์_(เลิกประกอบพาณิชยกิจ)_

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 311.68 KB

6. คู่มือประชาชน-การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร_มาตรา_21

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 168.8 KB

7. คู่มือสำหรับประชาชน-การรับชำระภาษีป้าย 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 312.1 KB

8. คู่มืออำนวยความสะดวกให้ประชาชน

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.14 MB